ขายฝาก: แฟมลี่ปาร์ค-en

Property Details

ลาดพร้าว 48, กรุงเทพ
Area 28 Sq.m.
Property Value 1,100,000 Baht
Approved Value 500,000 Baht
Consignment period 1 ปี

Property your are interested