นักลงทุน

ช่องทางเพิ่มรายได้รูปแบบใหม่

ขั้นตอนง่ายๆสำหรับนักลงทุน

ช่องทางเพิ่มรายได้รูปแบบใหม่
ลงทะเบียนกรอกข้อมูลทรัพย์ ที่ต้องการลงทุน
เจ้าหน้าที่ทำการ Matching ทรัพย์ที่ตรงกับความต้องการ ของนักลงทุน
เตรียมเอกสาร - เช็คและ
นัดทำสัญญา
ตกลงทำสัญญาจำนองหรือขายฝากที่สำนักงานที่ดิน

คำนวณผลตอบเเทนการลงทุน

สนใจลงทุน

ข้อมูลส่วนตัวนักลงทุน
ข้อมูลทรัพย์ที่ต้องการลงทุน

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

ทีมงานจะรีบติดต่อกลับไป