บริการขายฝาก - จำนอง

ประเมินวงเงินออนไลน์ฟรี

ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการขายฝาก-จำนอง

สนใจขายฝากลงทะเบียน(ประเมินวงเงินฟรี)
ลงทะเบียนข้อมูลของคุณและ อสังหาฯที่ต้องการ
ขายฝาก/จำนอง
เจ้าหน้าที่ประเมินวง
เงินออนไลน์ และอนุมัติวงเงิน
รับข้อเสนอจากนักลงทุน ดอกเบี้ย 12-15% ต่อปี
ตกลงทำสัญญาจำนองหรือขายฝากที่สำนักงานที่ดิน

รายละเอียดทรัพย์สินที่ต้องการประเมิน

กรุณาเลือกประเภทขายฝาก หรือจำนอง
กรุณาเลือกประเภททรัพย์สิน
บาท
กรุณาระบุวงเงินที่ต้องการ
ปี
กรุณาระบุระยะเวลาขายฝาก/จำนอง

รายละเอียดทรัพย์สิน

กรุณากรอก ชื่อโครงการ/ ชื่อหมู่บ้าน / ชื่อซอย
กรุณากรอก เลขที่โฉนด
กรุณากรอก เลขที่ดิน
กรุณากรอก พื้นที่รวม
กรุณากรอก พื้นที่ใช้สอย
กรุณากรอก จำนวนชั้น
กรุณากรอก จำนวนห้องนอน
กรุณากรอก จำนวนห้องน้ำ
กรุณาระบุ ชั้น

รูปภาพ

ที่ตั้ง / พิกัด GPS

กรุณากรอก ตำบล
กรุณากรอก อำเภอ
กรุณากรอก จังหวัด

รายละเอียดผู้ติดต่อ

กรุณากรอก ชื่อ
กรุณากรอก นามสกุล
กรุณากรอก เบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอก อีเมล